Îmbunătățirea accesului pe piața muncii a 520 de femei, prin participarea la programe de formare profesională, de calificare sau instruire, beneficiind de subvenții sau premii și responsabilizarea societății, prin promovarea principiului egalității de șanse și gen, în cadrul unui proiect cofinanțat din Fondul Social European

 

Acces egal 3FONDUL SOCIAL EUROPEAN      

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 6. „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie: 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”

Titlul proiectului: „Formarea profesională- cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”

COMUNICAT DE PRESÄ‚

Îmbunătățirea accesului pe piața muncii a 520 de femei, prin participarea la programe de formare profesională, de calificare sau instruire, beneficiind de subvenții sau premii și responsabilizarea societății, prin  promovarea principiului egalității de șanse și gen, în cadrul unui proiect cofinanțat din Fondul Social European

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti a demarat, la 5 mai 2014, proiectul intitulat „Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii” – POSDRU/144/6.3/S/135227, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea accesului unui număr de 520 de femei pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe de formare profesională, de calificare sau instruire, care vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă, precum și responsabilizarea societății, avându-se în vedere promovarea principiului egalității de gen și șanse, în principal prin campanii specifice, adresate unui număr de 80 de persoane din cadrul autorităților publice centrale și locale.

Îndeplinirea obiectivului major propus în cadrul proiectului presupune desfăşurarea următoarelor etape:

– implementarea a 9 programe de calificare profesională continuă din domeniile industriei È™i serviciilor, pentru 360 de femei, È™i anume:

  • în regiunea BucureÈ™ti – Ilfov: comerciant – vânzător mărfuri alimentare, operator în industria zaharului È™i produselor zaharoase, operator în industria de medicamente È™i produse cosmetice È™i operator introducere validare È™i prelucrare date;
  • în regiunea Vest: instructor aerobic fitness, ghid de turism È™i modelator ceramic;
  • în regiunea Nord-Est: educator specializat, asistent relaÈ›ii publice È™i comunicare.

- creșterea potențialului antreprenorial pentru 100 de femei, prin dezvoltarea de competențe, în vederea inițierii unei activități independente;

- îmbunatatirea competențelor în domeniul TIC și obținerea unei certificări internaționale a aptitudinilor de bază pentru operarea computerului (ECDL), în vederea creșterii competitivității pe piața muncii, pentru 25 femei;

- implementarea unor programe specifice de sprijin pentru construirea unei cariere profesionale, în vederea accesului egal la ocupare, pentru 35 de femei;

- realizarea unei campanii de conștientizare a problematicii inegalității de gen pe piața muncii, a efectelor acesteia în dezvoltarea carierei și a rolului autorităților publice în combaterea acestui fenomen, precum și promovarea poveștilor de succes ale femeilor implicate în diferite domenii socio-profesionale.

Se va pune accent pe utilizarea metodelor moderne de predare/învăţare, asistate de tehnologiile de informare ÅŸi comunicare (TIC). Platforma educaÈ›ională È™i de informare – instrument educaÅ£ional modern – va permite accesul facil al cursanÈ›ilor la resursele de învăţământ, dar ÅŸi colaborarea permanentă cu lectorii, respectiv formatorii.

Prin toate componentele sale, proiectul răspunde concret cerinţelor actuale ale dezvoltării durabile şi, implicit, exigenţelor politicilor şi strategiilor stabilite la nivel european privind formarea continuă.

*****

Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni, fiind implementat în parteneriat cu:

-       Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;

-       Universitatea de Vest din Timișoara;

-       Centrul de Dezvoltare Socială T&co.

Proiectul prezintă valoare adaugată prin:

- abordarea sistematizată a calificării în domeniul industriei și cel al serviciilor, pornind de la nevoile reale ale publicului țintă, corelate cu nevoile pietei muncii;

- oferta de cursuri de calificare subvenţionate prin proiect va avea impact asupra femeilor care nu au posibilitatea să plătească un astfel de program;

- oferta de programe de formare/instruire din cadrul proiectului este inovatoare, fiind orientată către nevoile beneficiarului și utilizând mijloace TIC;

- prin intervențiile din cadrul proiectului se propune creșterea numărului de femei care au avansat în carieră, precum și al femeilor care și-au deschis o afacere;

- oferirea unor programe de instruire moderne, in domenii actuale cum ar fi antreprenoriatul și TIC;

- modalitatile noi, prin conținut, de combatere a discriminării de gen – elaborarea de ghiduri specifice, organizarea de seminarii.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii”, puteţi contacta echipa proiectului la următoarele date de contact:

Universitatea POLITEHNICA din BucureÅŸti

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Str. Gh. Polizu, nr.1-7, Sector 1, BucureÅŸti

Tel: 021 402 39 84

Fax: 021 402 38 15

e-mail: accesegal@upb.ro