Expert Achizitii Publice 1-4 decembrie Predeal (Valea Prahovei)

Prezentare pe scurt:

Cursul nostru are un pronunţat caracter practic, cu exemple, aplicaţii şi analize în urma cărora participanţii se familiarizează cu legislaţia de bază ȋn vigoare, deprind modul de operare în SEAP şi dobândesc abilităţile necesare administrării unui proces complet de achiziţii publice.

Program, structură curs, metoda de training:

– 4 zile – 20 de ore parte teoretică È™i 20 de ore parte practică,

– de la ora 9.30 la ora 17.00 – Joi, Vineri, Sâmbată ÅŸi Duminică până la ora 13:00

Partea practică este individuală şi constă în elaborarea unui poiect, pe o structură dată. La finalul cursului participanţii vor prezenta proiectul şi vor susţine o probă practică si un test grilă în faţa unei comisii de evaluatori acreditaţi CNFPA.

Cursul acoperă urmatoarele teme:

Sistemul achiziţiilor publice (ANRMAP, UCVAP, CNSC, CURTEA DE CONTURI)
Principiile care guvernează procesul achiziţiilor publice
Tipuri de contracte
Acordul cadru
Contracte de publicitate media
Prezentarea CPV şi a modului de codificare precum şi încadrarea produselor similare
Estimarea valorii contractului
Estimarea valorii în cadrul Acordului cadru
Prezentarea formelor de participare, asociere, subcontractare, precum şi a interdicţiilor
Reguli de publicitate – modalităţile de asigurare a transparenÅ£ei procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achiziÅ£ie publică
Operarea în SEAP
Proceduri de atribuire off line
Prezentarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică on line
Criterii de calificare
Criterii de atribuire
Prezentarea condiţiilor în care poate fi anulată o procedură de achiziţie publică
Prezentarea regulilor şi modalităţilor de întocmire a unei documentaţii de atribuire
Prezentarea modalităţilor de elaborare a ofertelor şi a ofertelor alternative
Prezentarea comisiei de evaluarea a ofertelor şi a atribuţiilor acesteia
Prezentarea conţinutului dosarului de achiziţie publică şi obligaţiile care decurg din legislaţie privind necesitatea întocmirii acestuia
Prezentarea modalităţilor de solutionare a contestaţiilor

Trainer: ANRMAP

Formator cu o experienţă de peste 15 ani în derularea achiziţiilor publice şi livrarea sesiunilor de pregătire aferente.

Programul cursului il puteţi consulta aici

Oferta de preÈ›:

Curs: 780 Lei, la care se adaugă opţional

– 250 Lei examen CNFPA

– 650 Lei cazarea în camere single cu pensiune completă

– Reducere 4% ÅŸi 6% pentru al 2-lea, respectiv al 3-lea participant al aceleiaÅŸi organizaÅ£ii.

– ParticipanÅ£ii care vor urma cel puÅ£in 3 cursuri oferite de noi beneficiază de o reducere de 10%.

Conform legii, nu se percepe TVA pentru cursurile finalizate cu examen CNFPA

Locul de desfăşurare: Hotel Ursuleţul, Predeal

Acte necesare:

Pentru susţinerea examenului, este nevoie să ne transmiteţi copii după următoarele acte: Carte de Identitate, Certificat de Naştere, Diplomă de Studii Superioare.

www.bestsmart.ro 0746635743