Eveniment cultural ”1 Mai 2012”

Braila, 28 aprilie 2012

În conformitate cu programul manifestărilor culturale, artistice pe anul 2012, Anexa nr.15 la H.C.L.M. nr. 9/30.01.2012, Primăria Municipiului Brăila organizează cu ocazia zilei de 1 mai 2012,  o serie de manifestări cultural-artistice ce se vor desfășura în Grădina Publică, Parcul Monument și Stațiunea Lacul Sărat.

Cu acest prilej, Asociaţia Pakiv România, Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, participă la acest eveniment cultural, alături de Taraful de Lăutari din Șuțești și Grupul de Dansuri „ILLO TERNO” al Școlii Nikos Kazantzakis ce vor susține un program artistic de promovare a culturii și tradițiilor rome, în Stațiunea Lacul Sărat, cu începere de la ora 17.00.

Evenimentul cultural se desfășoară în cadrul proiectului “Crearea ÅŸi funcÅ£ionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forÅ£ei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 – ÃŽmbunătăţirea accesului ÅŸi participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii.

 

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România

Sucursala Brăila                  

Telefon: 0239 610 621         

Web: www.cis-rom.ro

E-mail: cispersudest@yahoo.com

 

Mardale-Ilie Cristian

 

Responsabil evenimente şi conferinţe

E-mail: mardale_cristian@yahoo.com