Elaborarea Strategiei Naționale de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii

București, 10 mai 2012
Hotelul Ramada Majestic va găzdui miercuri, 16 mai 2012 începand cu ora 9.30 primul atelier de lucru privind Elaborarea Strategiei Naţionale de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, eveniment organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu Observator pentru Dezvoltarea Învăţării Permanente.
Asociația Observator pentru Dezvoltarea Învățării Permanente alături de ceilalți parteneri: TBWA\București, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile si Gnosos Consult au dezvoltat primul proiect național de promovare a învățării pe parcursul întregii vieți. “Învata pentru tine!” este dedicat creșterii șanselor pentru un viitor mai bun, al învățării pe parcursul întregii vieți și este co-finanțat prin Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013, Investește în oameni!
Atelierul va reuni reprezentanţi desemnaţi din partea tuturor ministerelor şi instituţiilor cu rol în elaborarea şi implementarea politicilor privind învăţarea pe parcursul întregii vieţi din România, cu scopul de a dezbate într-o atmosferă deschisă, creativă şi constructivă priorităţile, ţintele strategice, planul de activităţi şi mecanismele de monitorizare ale strategiei.
ÃŽn cadrul atelierului vor fi organizate grupuri de lucru care vor contribui la conturarea priorităţilor strategiei, pornind de la următoarele arii tematice: ocupare, dezvoltare personală È™i formare. Vor fi dezbătute subiecte ca orientarea È™i consilierea în carieră, programele flexibile de învățare – formare profesională pentru adulÈ›i, cercetarea în domeniul educaÈ›iei permanente dar È™i finanÈ›area învățării pe parcursul vieÈ›ii – fonduri de formare È™i stimulente fiscale.
De asemenea, în cadrul ateleierului va fi prezentată Strategia de stimulare a participării la formare continuă a angajaÅ£ilor, realizată în cadrul proiectului PREZENT! – POSDRU/62/2.3/S/22025 www.invatapentrutine.ro

Informații cu privire la parteneri:

Observator pentru Dezvoltarea Învățării Permanenete este o organizație non guvenamentală care desfășoară activități de cercetare, evaluare, formare, consultanță și expertiză în domeniul politicilor de promovare și dezvoltare a învățării permanente, la nivel național și internațional.
TBWA\București este o agenție de comunicare full-service, parte din rețeaua internațională TBWA, prezentă în peste 40 de țări. TBWA asigură servicii integrate și complete de publicitate pentru campanii de comunicare, de la strategie, creație și producție la PR și evenimente speciale pentru clienți precum Mars, Michelin, Henkel sau adidas.
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile este o organizație neguvernamentală, independentă, un purtator de cuvânt al sectorului neguvernamental. Viziunea Fundaței pentru Dezvoltarea Societății Civile este aceea a unei societăți civile influente și autonome capabile să răspundă nevoilor oamenilor.
Gnosos Consult oferă consultanță și participă în același timp la dezvoltarea și implementarea de proiecte privind dezvoltarea resurselor umane, prin activități de cercetare-dezvoltare în domeniul științelor sociale și umaniste, servicii de furnizare și management al forței de muncă, cursuri de formare profesională continuă, etc. Gnosos Consult are de asemenea o vastă rețea de experți români și europeni, care ne permite organizarea de schimburi de experiență și transferul de bune practici din diverse state membre ale Uniunii Europene.
Documentul complet al cercetării de piață realizat în 2010 în cadrul proiectului poate fi accesat pe portalul www.invatapentrutine.ro.
Pentru orice alte detalii sau materiale, vă rugăm să ne contactați.
CONTACTE PENTRU PRESÄ‚:
Georgiana PÄ‚TRU
PR EXECUTIVE TBWA/București
0735011856
georgiana.patru@tbwa.ro