Construim impreuna intreprinderi sociale

 

CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCÄ‚ PRIN ÃŽNTREPRINDERI SOCIALE

Asociaţia Centrul Romilor pentru Integrare, Studii şi Solidaritate în Dezvoltare Comunitară, a organizat vineri, 30 Ianuarie 2015, orele 16.00, la Hotel Streliţia, str. Simion Bărnuţiu, nr. 44, conferinţa de lansare a proiectului „Construim împreună întreprinderi sociale”, ID 147653, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 6.Promovarea incluziunii sociale, D.M.I 6.1- Dezvoltarea economiei sociale, în parteneriat cu Fundaţia „United Europe” filiala Vaslui, Primăria Oraşului Recaş, Asociaţia Umanitară Împreună pentru Recaş şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui.
Scopul conferinţei a fost de a informa mass-media şi publicul larg asupra proiectului “Construim împreună întreprinderi sociale”, care are ca obiectiv general: Dezvoltarea structurilor economiei sociale în scopul integrării pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate şi supuse riscurilor de excludere socială (persoane de etnie romă, femei în căutarea unui loc de muncă, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul social de protecţie al copilului şi familii cu peste 2 copii) din 2 regiuni de dezvoltare ale României.
Prin desfăşurarea conferinţei s-a urmărit şi s-a realizat:
• Promovarea în rândul mass-media şi a publicului larg a proiectului şi implicit a conceptului de economie socială şi a noilor structuri ale economiei sociale ce urmează a fi înfiinţate prin cadrul proiectului;
• Prezentarea solicitantului şi a partenerilor proiectului;
• Creşterea numărului reprezentanţilor autorităţilor publice informate cu privire la posibile procese de incluziune socială a persoanelor din grupurile vulnerabile;
• Creşterea numărului reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale informate cu privire la posibile procese de incluziune socială a persoanelor din grupurile vulnerabile;
• Creşterea nivelului de informare a publicului larg si a mass-media asupra proiectului „Construim împreună întreprinderi sociale” şi a conceptului de economie socială, prin ştirea transmisă la Radio Timişoara.