Comunicate de presa

Comunicat privind finalizarea proiectului „Bază de practică pentru mecanizarea lucrărilor agricole în grădini, livezi și solarii (PRAGLIS)”
Universitatea POLITEHNICA din București, are deosebita plăcere de a vă informa în legătură cu finalizarea proiectului „Bază de practică pentru mecanizarea lucrărilor agricole în grădini, livezi și solarii (PRAGLIS)”, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională 2017, de către CNFIS (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior).

Obiectivul general a constat în dezvoltarea bazei de practică a Facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice din Universitatea Politehnica din București și utilizarea ei în viitor pentru dezvoltarea aptitudinilor practice pentru studenții de la specializările MIAIA (Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentară) și IDRD (Ingineria Dezvoltării Rurale Durabile), în scopul inserției pe piața muncii, prin corelarea cunoștințelor teoretice cu abilitățile practice. Obiectivele specifice au fost:  • întreținerea și îmbunătățirea echipamentelor folosite pentru mecanizarea lucrărilor agricole în grădini, livezi și solarii;
  • asigurarea unei baze științifice, biotehnice, în măsură să asigure pregătirea și formarea profesională a studenților;
  • conectarea spațiului din solarii la rețeaua de comunicații IT în scopul monitorizării factorilor de creștere a unor culturi agricole.

Pe perioada de implementare a proiectului au fost îndepliniți următorii indicatori:

– cel dintâi indicator atins a fost îmbunătățirea bazei materiale prin achiziționarea mai multor kit-uri de lucru sau de reparație pentru echipamentele existente în laboratoarele facultății;

– au fost completate lunar rapoarte de activitate de către membrii echipei de implementare;

– raportul final de activitate este în curs de redactare și va fi gata până la finalizarea proiectului;

– abilitățile practice a studenților au crescut prin prisma faptului că le-au fost prezentate procesele echipamentelor de lucru în agricultură, disponibile în baza materială a facultății;

– au fost evidențiați factorii pedoclimatici ce influențează culturile și s-au recomandat valori pentru culturile din solarii, rezultatele experimentale urmând a fi publicate într-un articol științific la conferința din Croația (http://atae.agr.hr/propositions.htm);

– a fost creată o aplicație pentru dispozitive mobile ce rulează în sistemul de operare Android cu ajutorul programului MIT App inventor, pentru monitorizarea factorilor pedoclimatici din solarii (https://fusiontables.google.com/DataSource?docid=1I4QjFGFiUKZ9UaJpkER8ntbNYuFtrIMJQ7BQBwgV#rows:id=1);

– au fost publicate rezultate experimentale în 3 articole științifice în cadrul unor conferințe naționale/internaționale. Un articol a fost publicat deja în volumul conferinței ISB-INMA TEH’ 2017 International Symposium (http://isb.pub.ro/isbinmateh.html), iar celelalte două au fost acceptate spre publicare în volumul conferinței 46th International Symposium „Actual Task on Agricultural Engineering” (http://atae.agr.hr/propositions.htm), aceasta având loc în perioada 27.02 – 02.03.2018, pentru acestea două fiind achitate din bugetul proiectului taxa de participare;

 

 

Pentru mai multe informații privind proiectul „Bază de practică pentru mecanizarea lucrărilor agricole în grădini, livezi și solarii (PRAGLIS)”, puteți contacta echipa proiectului la:

 

Universitatea POLITEHNICA din București

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Splaiul Independentei 313, sector 6, București

Tel: 021/4029648

Fax: 021/318.10.18

e-mail: constantin.gabriel.alex@gmail.comFollow us on Facebookschliessen
oeffnen