COMUNICAT LANSARE CURS – LUCRATOR IN MORARIT SI PANIFICATIE

Solid Consult Time SRL derulează, în perioada iunie 2011 – decembrie 2012, în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, proiectul „Cursanții de azi, calificații de mâine din industrie și servicii”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 – „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.3 – „Acces și participare la formare profesională continuă”.
Proiectul „Cursanții de azi, calificații de mâine din industrie și servicii” vizează îmbunătățirea adaptabilității, competitivității forței de muncă prin creșterea gradului de participare a persoanelor angajate pe piața muncii la programele de formare profesională continuă, destinate (re)calificării a 112 angajați.
Proiectul intervine, astfel, în sensul corectării dezechilibrelor existente pe piața muncii, datorate deficitului de competențe și/ sau personal calificat în sectoarele de activitate cu valoare adăugată; nevoii de creștere a nivelului de calificare și de adecvare a calificărilor la cerințele pieței muncii, proiectul îi răspunde prin adaptarea ofertei privind formarea profesională continuă la cerințele solicitate la locul de muncă (vizând înlăturarea riscului de excludere de pe piața muncii datorată lipsei/ deficitului de competențe).
În acest sens, proiectul „Cursanții de azi, calificații de mâine din industrie și servicii” anunță deschiderea cursurilor pentru meseria de “Lucrător în morarit și panificație” Cod COR 7412.1.5, Nivelul 1 de calificare.
În urma campaniilor de informare și conștientizare, atât a angajatorilor cât și a angajaților acestora, cu privire la beneficiile formării profesionale continue, ca parghie necesara asigurarii flexibilității forței de muncă în vederea competitivitatii pe piata muncii și în urma selecției și a activităților de consiliere și orientare profesională, s-a realizat un parteneriat între SC Solid Consult Time SRL (Beneficiar), Universitatea Politehnica Bucuresti (Partener) si SC. Pajura SA(Colaborator) în vederea furnizării unei grupe complete (14 persoane) pentru desfășurarea cursurilor de formare.
Astfel în perioada 14.05.2012 – 14.08.2012 se vor desfașura cursurile de formare profesională pentru meseria de “Lucrător în morarit și panificație” Cod COR 7412.1.5, Nivelul 1 de calificare, cu o durata de 360 de ore, din care, 120 ore – partea teoretica și 240 ore – partea practică. Cursurile se vor desfasura zilnic, atat in locatiile Partenerului – Universitatea Politehnica Bucuresti, în sălile și laboratoarele universitatii, cât și în locațiile Colaboratorului – SC Pajura SA, din strada Jiului, Nr. 8.
Finalizarea cursurilor se va realiza prin susținerea unui examen și certificarea competențelor cursanților cu diplome de calificare aferente meseriei si nivelului de calificare, diplome emise si recunoscute de catre Consiliul National de Formare Profesională a Adulților.