COMUNICAT DE PRESĂ privind lansarea primului program de formare profesională de calificare în meseria de agent de securitate din cadrul proiectului „Alături de tine schimbăm piața muncii – măsuri active de ocupare a șomerilor din mediul rural”, contract nr. POSDRU/184/5.2/S/154638

AsociaÈ›ia pentru Formare Profesională Continuă È™i ProtecÈ›ia Patrimoniului-FPCPP, in calitate de Partener 2 în cadrul proiectului  POSDRU/184/5.2/S/154638  „Alături de tine schimbăm piaÈ›a muncii – măsuri active de ocupare a È™omerilor din mediul rural”, co-finanÈ›at  din Fondul Social European prin Programul OperaÈ›ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 5 ”Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de IntervenÈ›ie 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveÈ™te dezvoltarea resurselor umane È™i ocuparea forÈ›ei de muncă”, implementat de AsociaÈ›ia Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea Familiei in calitate de beneficiar, S.C GREEN TEAM ACTUAL S.R.L – Partener 1, È™i SC EVENT CARE SRL -  Partener 3, anunță începerea primei serii de cursuri de calificare.

Cel dintâi program de formare profesionala de calificare în meseria de agent de securitate a fost lansat luni, 23 iunie 2015 pentru șomerii și somerii de lungă durată din județul Buzău, la acesta participând 27 de persoane. Cursul se desfășoară pe o perioadă de aproximativ 3 luni, cursanții beneficiind atât de pregătire teoretica cât și practică la obiective de pază.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacității de ocupare a 225 de È™omeri È™i È™omeri de lungă durată din mediul rural Regiunile Sud Est È™i Nord Est prin asigurarea de programe integrate ( servicii de informare, consiliere È™i orientare profesională, mediere în muncă – facilitarea accesului pe piaÈ›a muncii, programe de formare profesională – cursuri de calificare în meseriile de Agent de securitate, ConfecÈ›ioner asamblor articole din textile È™i Lucrător în comerÈ›, acordarea de asistență în domeniul dezvoltării competenÈ›elor antreprenoriale).

Proiectul se adresează șomerilor și șomerilor de lungă durată din mediul rural domiciliați în Regiunile Sud Est și Nord Est, cu precădere județele Buzău, Bacău, Piatra Neamț, Galați, Vaslui.

 

Pentru mai multe informații/detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@crdf.ro, contact@infogreen.ro, fpcpp.ro@gmail.com, asociatiaformareprofesionala@gmail.com sau la nr. de tel.   0372 726.427;  031/ 107.22.02; 0723504732 

Persoane de contact: Laura Tita – manager proiect; Ramona Popa –coordonator comunicare si informare; Pitul Cristina – coordonator regional P1, Constantin Popoiu – coordonator regional P2.