Comunicat de presa dezbatere “Dependent sau independent financiar”

Comunicat de presa
Dezbaterea “Dependent sau independent financiar”
În ce masură pot persoanele cu dizabilităţi să îşi exercite dreptul la o viaţă socială activă,
construită pe fundamentul independenţei financiare? Care este rolul familiilor acestora?

Bucureşti, 03 mai 2012. Asociaţia Handicapaţilor Somatici din România a organizat dezbaterea cu tema
„Dependent sau independent financiar”. La eveniment au participat persoane cu dizabiliăţi, persoane
afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială, membrii ai familiilor acestora,
reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale şi ai autorităţilor publice implicate în asistenţa socială.
Au fost prezentate atât problemele întâmpinate în efortul de a se integra în comunitate, în procesul de
educaţie sau de angajare în câmpul muncii, cât şi reuşitele, exemplele personale argumentând
posibilitatea de integrare pe piaţa muncii. De-a lungul discuţiilor purtate, s-a subliniat în mod repetat
importanţa familiei în decizia persoanelor cu dizabilităţi de a alege să aibă o viaţa independentă.
“Există în primul rând psihic al persoanei cu dizabilitate ÅŸi apoi psihic al celor din jur. Comportamentele
sunt diferite, nu toate persoanele sunt la fel. Unii sunt egocentrişti, vor să fie în centrul atenţiei. Există şi
familii care exagerează în ajutorul pe care îl dau, diminuându-le astfel posibilităţile de recuperare, întradevăr.
Dar pentru asta trebuie o educaţie a familiei, şi nu doar de când are o situaţie specială cu cineva
din familie. Familia trebuie să înţeleagă că este alături de persoana respectivă şi trebuie să-l ajute,
punându-l în situaÅ£ia de a se descurca singur.”, a spus domnul Paul Ciobănel, personalitate activă în
sprijinul persoanelor cu dizabilităţi, prezent la dezbatere.
Domnul Florin Buruleanu, implicat în dezbatere, povestind celor prezenţi propriile sale experienţe, a
încurajat persoanele cu dizabiltăţi: “V-aÅŸ sfătui să încercaÅ£i să vă câştigaÅ£i existenÅ£a, mai întâi din
convingere, crezând că puteţi să faceţi lucrul ăsta, şi veţi vedea că reuşiţi. Este adevărat, poate nu la
nivelul la care ne dorim fiecare. Eu ştiu că pentru ca să trăiesc aşa cum vreau trebuie să mă lupt. Am
ascultat şi am văzut poveşti frumoase şi acum ştiu că este foarte important în primul rând să socializăm
cu cei din jurul nostru.”
În cadrul dezbaterii au fost identificate o serie de probleme întâmpinate de persoanele cu dizabilităţi în
efortul de integrare socială şi pe piaţa muncii, dintre care sintetizăm: plan individual de recuperare
lacunar oferit uneori de către instituţiile abilitate; dificultatea obţinerii adeverinţelor necesare la angajare
din partea medicilor de familie; autorităţile oferă informaţii utile într-un limbaj prea formal, utilizând adesea
canale de comunicare inaccesibile; inerţia mentalităţii referitoare la muncă, mai ales din partea
angajatorilor; lipsa motivaţiei reale de a munci întalnită adesea la persoanele cărora li se oferă mediere la
angajare; familiile sunt fie excesiv de protectoare, fie refuză să ofere suport persoanelor cu dizabilităţi.
Cei prezenţi au încercat împreună să găsească şi soluţii la problemele identificate, în concluzie
considerând necesare: dezvoltarea unei culturi a muncii şi crearea unei atitudini corecte, prin educaţie;
demersuri din partea societăţii civile către autorităţi pentru simplificarea procedurilor; reformularea
adeverinţelor şi certificatelor medicale, astfel încât sa nu fie îngrădit dreptul la muncă, garantat de
constituţie; folosirea mijloacelor de informare potrivite; afilierea la organizaţii non-guvernamentale care
reprezintă diverse categorii de dizabilitate şi parteneriate între organizaţii publice şi private.
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului strategic “INSERT – Construirea unei reţele de
reabilitare şi integrare profesională pentru persoanele cu dizabilităţi din România, în vederea îmbunătăţirii
accesului acestora pe piaţa muncii”, cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul
major de intervenţie 6.2 – „Împreună pe piaţa muncii”, contract POSDRU/96/6.2/S/55474.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa d-nei Ruxandra Miuţi, Expert PR, telefon 0785.295.509
sau pe e-mail ruxandramiuti@ahsr-crrs.ro.