Comunicat de presă

poza deis„DEIS-Dezvoltare Economică prin Incluziune Socială”- POSDRU/173/6.1/S/149041

 

Partenerul 2 – NEGT G PLUS SRL anunță îndeplinirea cu succes a indicatorilor de proiect pentru care era responsabil în activitatea de implementare:

  • Numărul structurilor economiei sociale înfiinÅ£ate – 1
  • Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale – 13, din care 10 locuri de muncă au fost create în cadrul SES 1 pentru persoane din grupurile vulnerabile.

SES 1- Decosofa SRL a fost înființată în cadrul proiectului „DEIS-Dezvoltare Economică prin Incluziune Socială”- POSDRU/173/6.1/S/149041 în data de 25 mai 2015.

Această SES este o entitate nou creată, cu personalitate juridică, în mediu urban, în judeÈ›ul Ilfov, regiunea BucureÈ™ti – Ilfov.

Specificul activității este fabricarea de mobilă. De asemenea pentru o bună mentenanţă a produselor vândute, clienţii vor putea opta pentru servicii de întreţinere şi recondiţionare.

Numarul de angajați este de 13 persoane, din care 10 aparțin grupurilor vulnerabile. Toate persoanele au fost deja angajate în cadrul SES, acesta începând derularea activității.

Pentru informații suplimentare despre proiect va invităm să ne contactati la adresa proiect@duplex91.ro, persoană de contact Bogdan Boja, Expert implementare