CINETic – Laboratorul de InteracÈ›iune Digitală Sunet Lumină

Header_anunt_CINETIC-2

Bucuresti, 25.06.2016

Laboratorul de Interacțiune Digitală Sunet Lumină din cadrul CINETic permite realizarea de proiecte media și cercetare științifică în domeniile sunetului și al luminii. Dintre dotările acestui laborator una dintre cele mai importante este linia tehnologică de generare și control digital al sunetului.

Generarea și controlul sunetului reprezintă un domeniu de cercetare și dezvoltare în plină creștere, după cum demonstrează conferințe internaționale precum ICMC (International Computer Music Conference), SMC (Sound and Music Computing), NIME (New Interfaces for Musical Expression) sau DAFX (Digital Audio Effects) și activitatea unor companii precum Ableton, Cycling ’74, Native Instruments, Monome, Novation, Moog etc. Definiția procesului poate părea simplistă – sinteza digitală de sunet sau captarea de înregistrări și controlul/transformarea acestora în timp real – dar diversitatea implementărilor dovedește o bogăție tehnologică (programare, DSP, interfețe hardware, robotică etc) și artistică (aplicații muzicale, arta spectacolului, inter-media etc) în continuă creștere. În acest context, la CINETic susținem:

  • proiecte de cercetare multi-disciplinară. Prin colaborarea cu celelalte laboratoare ale centrului, se pot dezvolta noi sisteme de generare È™i control, ce pot interfaÈ›a cu senzori de miÈ™care, semnale EEG (encefalogramă), construcÈ›ii robotice etc.;
  • dezvoltarea de procese tehnologice noi, fie că este vorba de software sau hardware, care să sprijine activitățile experimentale È™i artistice;
  • avansarea programelor de master È™i doctorale prin deschiderea accesului la facilitățile laboratorului studenÈ›ilor cu proiecte de practică È™i cercetare. Se au în vedere dezvoltarea de parteneriate cu diferite universități, în special cu Universitatea Politehnica BucureÈ™ti È™i Universitatea de Muzică BucureÈ™ti.

Un exemplu de proiect ce a îmbinat cele trei aspecte de mai sus ar fi spectacolul inter@FAȚA, în care semnale EEG funcționează ca sursă de control pentru procese sonore în timp real. Acest spectacol experimental s-a realizat printr-o colaborare interdisciplinară între cercetători/doctoranzi UNATC, UPB și UMB care s-a concretizat în soluții software specifice, reprezentanții în peste 10 orașe din țară și mai multe articole științifice publicate.

Odată cu deschiderea CINETic, proiecte și mai ambițioase devin posibile datorită noului colectiv multidisciplinar de cercetători și a echipării state-of-the-art a laboratoarelor. În laboratorul de audio, sistemul de achiziție sunet și reprezentații live este construit în jurul unei console digitale Yamaha QL1 extinsă cu Yamaha MY16AES. Cu ajutorul microfoanelor de studio (Neumann TLM 107), de teren (Schoeps CMIT 5 U) și de lavalieră (VT 700 & VT 506) și a interfeței RME Fireface UFX, se pot realiza reprezentații și înregistrări în interiorul laboratorului sau în teren, caz pentru care este disponibil și un sistem audio portabil bazat pe o unitate Sound Devices 664. Pentru producție și post-producție, utilizatorilor le stau la dispoziție pachete de plugin-uri (McDSP, Altiverb), un sistem de monitorizare (Dynaudio BM6 mkIII), sistem de control (Yamaha Nuage). Stații de lucru ce rulează software precum Max/MSP, Ableton Live, Logic, Nuendo și Pro Tools, permit realizarea de producții audio complexe, precum și dezvoltarea de module de extensie prin Max SDK, Max 4 Live și VST SDK.

Informații suport

„CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETic” a fost realizat în cadrul proiectului cu același nume, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Min isterul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este de 39.546.495 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000 lei.

Detalii suplimentare puteţi obţine pe site-ul proiectului la adresa www.cinetic.arts.ro