CINETic – povestea unui proiect de succes

Header_anunt_CINETIC-2

 

Bucuresti, 30 iunie 2016

 

“CINETic, adică cercetare È™i educaÈ›ie în cinematografie È™i artele spectacolului, creativitate în medii digitale în slujba mesajului artistic, pentru dezvoltarea unor noi strategii creative de învățare, pentru cercetare în două domenii ale cunoaÈ™terii pe cât de noi, pe atât de vechi în raport cu natura umană: teatrul È™i filmul.

Prin CINETic, UNATC “I.L.Caragiale” face un pas curajos, în spiritul contemporaneității, spre cercetarea artistică, cercetare pentru o cunoaștere mai aprofundată a domeniilor proprii, dar și cercetare prin artă în zonele universalului uman.

Digitalizarea nu este numai o revoluție tehnologică. Raporturile interumane, raporturile cu lumea, sunt amplu influențate. Psihologia cognitivă, neuroștiințele, științele comunicării aduc mărturii bulversante despre felul în care ne formăm imaginea despre lume și despre noi înșine în această eră. Artiștii pot fi excelenți “piloți de încercare”, dar și călăuze în terra incognita.

O mare încredere în capacitatea de a contribui prin cercetarea artistică la lărgirea domeniului cunoaÈ™terii este ceea ce ne motivează în acest efort. ÃŽn acelaÈ™i timp sperăm, în secret, la descoperirea unor noi forme de expresie, apte să dea imaginea lumii contemporane.” a declarat despre CINETic conf. univ. dr. Nicolae Mandea, rectorul Universității NaÈ›ionale de Artă Teatrală si Cinematografică “I.L. Caragiale” BucureÈ™ti.

Înființarea „CENTRULUI INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETic” are rolul de a aduce cercetarea românească în domeniul audio-vizualului la standardul de lucru internațional prin dezvoltarea de expertiză și achiziția de echipamente. Folosind tradiția și experiența Universității Naționale de Artă Teatrală si Cinematografică “I.L. Caragiale” București, prin Centrul Internațional CINETic, Universitatea va deveni un participant activ la dezvoltarea cercetării în domeniul interacțiunii digitale, a realității virtuale și augumentate.

“Centrul CINETic este un proiect ambiÈ›ios al UNATC I.L. Cargiale, de înfiinÈ›are, dotare È™i amenajare a primului centru dedicat cercetării, inovaÈ›iei È™i educaÈ›iei în domeniul interacÈ›iunii digitale în România abordând în mod profund interdisciplinaritatea artă-tehnologie.

Pe măsura investiției financiare în proiect, CINETic își propune să fie un centru de excelență de nivel internațional în domeniu, cu impact la nivelul utilizării și inovării tehnologiei în România.

Sper ca rezultatele proiectului pe termen lung să fie pe măsura așteptărilor și a eforturilor depuse de toți cei care au susținut și implementat acest proiect. Succesul proiectului poate fi real măsurat prin evoluția ulterioară a CINETic, prin măsura în care studenții și cercetătorii UNATC, precum și ai altor universități sau viitori parteneri vor accesa resursele Centrului generând o reevaluare pozitivă a posibilităților de dezvoltare ale UNATC și ale capacităților profesionale și științifice ale absolvenților.

Sper ca CINETic să definească un spaÈ›iu al experimentului È™i inovaÈ›iei interdisciplinare pe care mi l-am dorit din timpul studenÈ›iei.” a declarat drd. Alexandru Berceanu, directorul CINETic.

 

Informații suport

„CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETic” a fost realizat în cadrul proiectului cu același nume, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Min isterul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este de 39.546.495 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000 lei.

Detalii suplimentare puteţi obţine pe site-ul proiectului la adresa www.cinetic.arts.ro