CINETic РLaboratorul de tehnici digitale creative ̨n cinematografie

Header_anunt_CINETIC-2

Bucuresti, 28 iunie 2016

Necesitatea realizării Laboratorul de tehnici digitale creative în cinematografie a fost dată de faptul că post-procesarea imaginii de film, precum ÅŸi a tuturor conÅ£inuturilor noilor media este acum preponderant digitală. Pelicula are o pondere în scădere la captarea profesională a imaginii de film. DistribuÅ£ia filmelor ca produse finite în cinematografe este aproape integral digitală. Acest lucru Å£ine de evoluÅ£ia tehnologiilor ÅŸi de politicile culturale cofinanÅ£ate parÅ£ial din fonduri publice. Componenta comercială a industriei de cinema are uneori tendinÅ£e restrictive mai ales din cauza lipsei de unificare – standardizare ÅŸi provocărilor specifice standardelor tehnice, dar ÅŸi din cauza nivelului crescut, în unele cazuri prohibitiv al investiÅ£iilor necesare.

Istoric vorbind, mediul digital a facut posibilă nu numai creÅŸterea vitezei de lucru ÅŸi a profitului prin atractivitatea / performanÅ£ele / calitatea produselor finite – filme, conÅ£inut media, jocuri dar au facut posibile noi metode de lucru ÅŸi mai ales au generat  modalitaÅ£i de expresie din ce în ce mai creative bazate pe suporturi tehnice flexibile. Astfel limitele nu mai sunt impuse de suportul tehnic, ci de creativitatea artiÅŸtilor care poate fi parÅ£ial cuantificată ÅŸi stimulată prin echipamente din alte laboratoare ale prezentului proiect. CineaÅŸtii ÅŸi creatorii de conÅ£inut media sunt complet dependenÅ£i de suportul tehnologic digital. Dacă în timpul evoluÅ£iei istorice tradiÅ£ia analogică genera ierarhii, tehnologia digitală omniprezenta creează reÅ£ele.

CorecÅ£ia de culoare este un domeniu esenÅ£ial al postproducÅ£iei de conÅ£inut audiovizual. Armonia culorilor – culoarea poate fi puternic emotivă ÅŸi expresiva – anumite combinaÅ£ii de culoare, ca ÅŸi sunete, par sa aibă o frumuseÅ£e specială sau să producă o placere instinctivă intrinsecă spectatorului în moduri pe care le percepem instinctiv.

Infrastructura realizată prin Laboratorul de tehnici digitale creative în cinematografie este în strânsă legătură cu cea din Laboratorul de interacțiune digitală sunet – lumină. Din cauza problemelor de acord tehnic între senzorul camerei, calitatea luminii şi a obiectivului de luat vederi, în materialul filmat pot apărea diferenţe cromatice care conduc la diferenţe de culoare între aceleaşi elemente, cel mai grav fiind faptul că, personajul principal, ca cel mai important subiect al filmului, poate avea variaţii de culoare ale pielii în timpul acţiunii fără nici o justificare artistică, ci numai ca efect al neglijenţelor de natură tehnică, al neatenţiei echipei tehnice sau al imposibilităţii efectuării corecţiilor necesare la filmare limitate cel mai adesea de complexitatea decorurilor mari, iluminate cu lumină de amestec, i.e. de temperaturi de culoare uneori imposibil de adus la acelaşi numitor, fie 3200°, fie 5600° Kelvin. Laboratorul de colorizare este infrastructura care permite eliminarea acestor neajunsuri uneori obiective, alteori urmari ale erorilor umane, a căror corecţie prin refilmare în unele cazuri ar putea fi imposibilă sau ar putea avea consecinţe financiare şi artistice catastrofale.

În cadrul laboratorului există două linii tehnologice, cea de colorizare și cea de editare video în a căror componență intră: unități de de colorizare, cutii de extensie Magma, stocar LTO, monitoare dedicate colorizării, două console de colorizare: una dedicată colorizării la standard cinematografic 4K cu videoproiector și una pentru standard TV, precum și alte elemente necesare colorizării sau postoproducției digitale precum: unități de stocare a datelor fixe și portabile, player DCP, monitoare pentru măsură semnal. În cadrul laboratorului vor fi 7 stații grafice dedicate editării video dotate cu softuri specifice.

Linia tehnologică de editare și cea de colorizare folosesc ca unitate de stocare comună o unitate de 140 TB esențială pentru transferul mare de date specific rezoluțiiei 4K rețeaua de date voce a centrului permițând o viteză de transfer de 10 GB pentru un număr de 6 unități grafice, permițând manipularea materialului în timp real în unitatea centrală de depozitare.

Laboratorul de tehnici digitale creative în cinematografie ocupă aproximativ 350 mp la etajul al treilea al clădirii CINETic având o sală de colorizare principală, una secundară  și mai multe săli de montaj.

Informații suport

„CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETic” a fost realizat în cadrul proiectului cu același nume, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Min isterul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este de 39.546.495 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000 lei.

Detalii suplimentare puteţi obţine pe site-ul proiectului la adresa www.cinetic.arts.ro