CINETic – Laboratorul de AnimaÈ›ie Digitală

Header_anunt_CINETIC-2

Bucuresti, 26.06.2016

Misiunea Laboratorului de Animație este de a genera tehnici inovatoare în domeniul animației utilizând combinarea tehnicilor tradiționale de animație analogă cu tehnicile computerizate. Experimente și cercetări cu un grad mare de inovație se pot realiza în Centru prin utilizarea dotărilor de motion capture și realitate imersivă ale Laboratorului de Interacțiune Digitală și de calculatoarele echipate pentru generare de animație computerizată de la stadiul de proiect și concept, la generare și  procesare de animație cu sisteme proprii tehnicii de filmare pentru animație, de la camere specifice la sistem de motion control și stop frame Animoko.

UNATC are un program de un masterat în domeniul filmului de animație și are în strategia de dezvoltare acreditarea și a unui program de licență în domeniul animației, fiind astfel singura Universitate din România acreditată în acest domeniu.

Pentru dotarea Laboratorului de Animație Digitală  s-au achiziționat un echipament state of the art și o linia tehnologică proprie pentru generarea de animație 3D și în regim stop motion.

Laboratorul are o suprafață totală de 200 mp împărțiți în spații de lucru și spații de vizionare.

Între dotările laboratorului este și o instalație motion control dedicată animației în regim full fram stop, pentru camere de mici dimensiuni.

Acest laborator poate dezvolta teme de cercetare și cu Laboratorul de dezvoltare cognitivă și psihologie aplicată, mai ales în direcția dezvoltării noilor medii de învățare. Computerele laboratorului sunt echipate cu soft-uri speciale pentru desen, proiectare 2D și 3D, montaj digital. În cadrul laboratorului de animație digitală se generează computerizat animație, fie utilizând corpuri virtuale create prin sistem motion capture, fie prin generarea de grafică computerizată.

Se utilizează alături de tehnicile digitale, tehnici compozite, tradiționale, precum animația tradițională de obiecte (tip păpușă mânuită) sau animația grafică tradițională rezultând astfel tehnologii mixte.

Direcțiile principale de cercetare ale laboratorului sunt:

– tehnici de generare de animație virtuală prin utilizarea motion capture;

– generarea de animație robotică prin controlul computerului;

– animarea de obiecte virtuale și generarea de animație computerizată;

– tehnici de creație de grafică computerizată în diverse medii.

Informații suport

„CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETic” a fost realizat în cadrul proiectului cu același nume, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Min isterul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este de 39.546.495 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000 lei.

Detalii suplimentare puteţi obţine pe site-ul proiectului la adresa www.cinetic.arts.ro