Cercetare privind rolul ONG-urilor in implementarea Directivei Cadru privind Apa si, in special, in elaborarea Planurilor de Management Bazinal

Un alt obiectiv important al proiectului „Râuri curate – Mare curată!” a fost realizarea unei cercetări privind rolul ONG-urilor în implemcoperta_NGOentarea Directivei Cadru pentru Apă.
Protecția apei este una dintre cele mai vechi politici de mediu ale Uniunii Europene. Există peste douăzeci de acte legislative pentru a proteja apele de suprafață și subterane de impactul activităților umane, prin stabilirea unor standarde de calitate a apei.
Pentru realizarea acestui obiectiv s-a realizat o baza de date cu ONG-urile de mediu care acţionează în Bazinul Mării Negre şi s-au organizat interviuri cu diferite categorii de actori, în fiecare regiune pilot.
Instrumentul de cercetare a fost ghidul de interviu care conține subiecte importante care vizează identificarea acelor membri actuali ai ONG-urilor implicate în procesul de luare a deciziilor.
Analiza a început cu colectarea de date existente care ne-a ajutat la identificarea rolului ONG-urilor privind punerea în aplicare a Directivei Cadru privind Apa (DCA), cu accent pe elaborarea planurilor de management bazinal și controlul poluării în bazinul Mării Negre.
Prin urmare, studiul va analiza, prelucra și corela interviuri pe ONG-uri, opiniei publice, precum și cu privire la părțile interesate publice și private, în fiecare regiune de proiect.
Grupurile țintă ale acestui studiu sunt reprezentanți ai ONG-urilor, tineri și cetățeni din regiunile incluse in proiect, instituţii guvernamentale și private interesate.
Cercetarea poate fi consultata în versiune completă pe portalul proiectului http://www.cceg.ro/clean-rivers-clean-sea/managementul-apei.