„CENTRUL INTERNAÈšIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAÈšIE ÃŽN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETic” – Laboratorul de InteracÈ›iune Digitală

Header_anunt_CINETIC-2

Bucuresti, 26.06.2016

Laboratorul de Interacțiune Digitală reunește liniile de vârf ale tehnicii de capturare a mișcării existente la ora actuală. Laboratorul de Interacțiune Digitală este primul laborator din România dedicat studiului interacțiunii între corpuri fizice și corpuri virtuale și implicit între corpul uman și computer.

Echipamentele principale ale laboratorului de Interacțiune Digitală sunt:

-sistem de proiecție imersiv 3D tip CAVE pe patru ecrane;

– un sistem de control al mișcării capabil de mișcări de rotație în ax precum și de învățarea unei mișcării și repetare acesteia (Modula RIG);

– 1 cameră 5 K în configurația 1(Red Dragon);

– 1 pachet de două camere în configurația 2 (Alexa XT+);

– un rig pentru filmare în regim 3D;

– două seturi obiective anamorfotice (un set de lentile fixe ARRI Anamporphic și un set de lentile anamorfice  cu transfocator Angeniuex);

– sistemul motion capture cu 8 camere în spectrul near infra red (5 Mp) și sistem de motion capture facial.

Utilizarea motion capture în cadrul UNATC, unde există o secție de creație coregrafică, secție de actorie și secție de animație păpuși, reprezintă probabil un exemplu unic la nivel mondial, specialiștii în mișcare ai acestor departamente putând contribui la generarea de conținut sau la studii aplicate multidisciplinare

În cadrul Laboratorului de Interacțiune digitală se pot dezvolta programe de cercetare care studiază interacțiunea dintre corpul uman și secvențe filmate 3D în diverse spații (realitate cotidiană, spații amenajate special sau concepte virtuale sintetizate digital).

Direcțiile de cercetare ale Laboratorului sunt:

– tehnicile de generare de spații imersive virtuale;

– captarea mișcării prin senzori;

– tipuri de interacțiune între corpuri fizice și corpuri virtuale;

– intracțiune om-computer prin interfețe virtuale;

– sisteme de realitate augmentată.

Conceptul fundamental al Laboratorului de Interacțiune Digitală este al experienței imersive.

În cadrul proiectelor de cercetare se vor dezvolta tehnici de lucru inovative cu echipamentele achiziționate, dar si proceduri de testare pentru experimente din diferite zone (psihologie aplicată, comunicare etc.)

Obiectivul Laboratorului Interacțiune Digitală este de a integra sub acest concept activitatea din toate laboratoarele CINETic.

Misiunea Laboratorului este de a modela experiențe centrate pe țesătura de informații digitale care determină funcționarea obiectelor și pe expresia umană dincolo de apariția lor fizică.

UNATC va putea dezvolta un nou program de masterat Realitate virtuală și augmentată și un masterat Art-Experience Design – Internațional.

Teme de doctorat cu puternic caracter experimental vor putea fi acceptate în Școala doctorală a UNATC sau în co-tutelă.

Teme de cercetare importante vor putea fi dezvoltate în colaborare cu doctoranzi și cercetători în știintele educației și comunicare socială, în colaborare cu Laboratorul de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie aplicată prin experiențe imersive.

Strategii educaționale bazate pe imagine interactivă dedicate copiilor din medii defavorizate sau cu probleme de dezvoltare personală vor fi dezvoltate prin cercetare interdisciplinară.

Informații suport

„CENTRUL INTERNAȚIONAL DE CERCETARE ȘI EDUCAȚIE ÎN TEHNOLOGII INOVATIV CREATIVE – CINETic” a fost realizat în cadrul proiectului cu același nume, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Min isterul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este de 39.546.495 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000 lei.

Detalii suplimentare puteţi obţine pe site-ul proiectului la adresa www.cinetic.arts.ro