„Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Creative – CINETic” primul centru de cercetare în domeniul artei dramatice și filmului realizat la nivel “state of the art “ în România

 

Header_anunt_CINETIC-2

„Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Creative – CINETic” primul centru de cercetare în domeniul artei dramatice și filmului realizat la nivel “state of the art “ în România

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” București (UNATC) a început în data de 28 iunie 2014 derularea proiectului „Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Creative – CINETic”.

Proiectul a fost cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este de 39.546.495 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000 lei, aproximativ 8 milioane de euro. Conform Ghidului de finanțare, UNATC nu cofinanțează acest proiect, întreaga sumă fiind asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională  și din Bugetul Național.

Obiectivul proiectului l-a constituit înființarea Centrului Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ – Creative – CINETic, cu 6 laboratoare dotate cu 10 linii complexe de echipamente de cercetare științifică și 10 tehnologii inovativ – creative de vârf în domeniul audiovizualului. Cele 6 laboratoare create în cadrul Centrului sunt:

  1. Laboratorul de Tehnici Digitale Creative în Cinematografie;
  2. Laboratorul de Interacțiune Digitală Sunet Lumină;
  3. Laboratorul de Animație Digitală;
  4. Laboratorul Design Decor Virtual și Realitate Augmentată;
  5. Laboratorul de Interacțiune Digitală;
  6. Laboratorul de Dezvoltare Cognitivă și Psihologie Aplicată prin Experiențe Imersive.

Scopul proiectului CINETic a fost de a aduce în cadrul UNATC tehnologiile de ultimă generație existente în domeniu, pentru a putea dezvolta programe de cercetare și de învățământ raliate la valorile globale și la stadiul de dezvoltare prezent din acest domeniu, precum și de a forma echipe de cercetare multidisciplinară.

 

Prin realizarea CINETic s-au achiziționat următoarele fluxuri tehnologice de cercetare inovativă, la un nivel state of the art, unice în România:

  1. motion capture (capturarea mișcării pe baza de camere infra-roșu inclusiv a mișcărilor faciale);
  2. motion control (controlul mișcărilor de cameră în regim robotic);
  3. crearea fluxului integral pentru producție 3D în domeniul animației și al generării de decor virtual inclusiv de printare 3D și CNC router;
  4. EEG în regim mobil de densitate de 64 canale și în regim staționar de mare densitate.

În cadrul CINETic studenții vor cerceta, învăța și experimenta  tehnici și metode de creație utilizând aceste echipamente și softuri, de la filmarea și redarea de conținut 3D în și pe suprafețe de proiecție tradiționale sau neconvenționale, generarea de decoruri virtuale sau captarea mișcării în trei dimensiuni prin infra-roșu pentru includerea ei în generarea de personaje virtuale sau studii de mișcare la tehnici de montiorizare EEG sau eytracking .

În paralel cu activitatea pedagogică și de creație, în baza tehnologică a laboratorului se pot desfășura programe de cercetare proprii în cadrul departamentelor de master și doctorat, precum și programe de cercetare în parteneriat cu alte universități și furnizarea de servicii de cercetare sau producție către agenți de producție specifici domeniului.

Pentru înființarea Centrului CINETic a fost achiziționată o clădire cu D+P+3, pe str Tudor Arghezi 3B (în spatele Teatrului Național) cu o suprafata de aprox 1800 mp.

Prin proiect vor fi create un număr de 12 locuri de muncă în domeniul cercetării, în perioada de sustenabilitate a proiectului, șase dintre aceste noi poziții de cercetători, cele de asistent de cercetare, fiind create la finalul anului 2015.

ÃŽnfiinÈ›area celor 6 laboratoare È™i aparatura achiziÈ›ionată prin proiect au creat începând cu anul universitar 2015 – 2016 importante oportunități de cercetare atât pentru studenÈ›ii UNATC, cât È™i pentru cadrele didactice implicate în activitatea de cercetare.

Home