Cel mai modern sistem de realitate virtuală este instalat în centrul de excelență CREVIS.

headderAu debutat operațiunile de montare și în scurt timp se va finaliza instalarea cubului de realitate virtuală, în centrul de cercetare-dezvoltare CREVIS. Cubul pentru realitate virtuală cu imersie este o soluție complexă dedicată instruiri specialiștilor și monitorizării de la distanță a infrastructurilor critice. Cubul este un sistem de tip „CAVE” (Cave Automatic Virtual Environment), care este în prezent unul dintre cele mai performante sisteme de vizualizare tridimensională (3D), îmbunătățind semnificativ modul în care utilizatorii pot vizualiza, naviga și interacționa în mediile virtuale.
Odată cu finalizarea montajului în centrul de excelență, se vor realiza și primele instalări ale platformelor inovative dezvoltate în cadrul Polului CREVIS, care vor utiliza resursele puse la dispoziție prin intermediul cubului pentru realitate virtuală cu imersie.
„Polul de competitivitate pentru creșterea productivității economice prin folosirea inovativă a realității virtuale, în scopul furnizării de servicii pentru infrastructurile critice – CREVIS” este un proiect inovativ al cărui scop este crearea primului centru de excelență din Europa dedicat monitorizării și testării prin intermediul realității augmentate și a realității virtuale a infrastructurilor critice.

Despre Polul de Competitivitate CREVIS

CREVIS are ca obiectiv creșterea productivității economice, în sectorul infrastructurilor critice și al serviciilor adiacente acestora, prin realizarea unui centru de cercetare-dezvoltare. În cadrul acestui centru vor fi folosite tehnici inovative de realitate virtuală și augmentată, împreună cu tehnici de monitorizare pentru asigurarea obiectivelor izolate din infrastructurile critice din România, a mentenanței acestora și a instruirii personalului destinat deservirii operaționale și intervenției asupra acestor obiective.
Proiectul este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice”.

Mai multe informații sunt disponibile la: http://www.crevis.ro/.