„Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate”

Proiectul „Calificarea femeilor în meseria de infirmier o È™ansă pentru servicii medicale È™i sociale de calitate” este cofinantat de Fondul Social European prin Programul OperaÈ›ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenÈ›ie 6.3 “Promovarea egalității de È™anse pe piaÈ›a muncii”.

Acest proiect are ca obiectiv să întărească principiul accesului egal pentru femei și bărbați deopotrivă, pe piața muncii, oferind unui număr de 865 de femei, oportunitatea de calificare în meseria de infirmieră și se desfășoară în regiunile Centru Nord și Est ale României. Solicitanul proiectului este Centrul Caritas Alba Iulia, în parteneriat cu Centru Diecezan Caritas Iași și Asociația din București 4change.

În Regiunea de Est cursurile de calificare în meseria de infirmieră se defășoară în cinci locații și anume: Iași, Bacău, Neamț, Vaslui și Suceava. Un curs are durata de aproximativ 6 luni de zile, echivalentul a 720 de ore de formare, dintre care 240 de ore de teorie si 480 de ore de practică de specialitate.

Cursurile de calificare în meseria de infirmieră sunt autorizate și aduc numeroase beneficii pentru femeile participante, prin dezvoltarea unei serii de competențe, dar și prin dobândirea unei calificări. Certificatul de calificare primit în urma absolvirii examenului de final este recunoscut de către Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări (fost CNFPA), iar cursanții primesc de asemenea, și o subvenție în valoare de 600 ron.

Prin intermediul acestui proiect „Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate” se dorește să se ofere oportunitatea de pregătire și calificare într-un domeniu care este foarte important pentru serviciile medicale, infirmierele având un rol deosebit în cadrul acestor servicii. Astfel că, odată cu creșterea nivelului de pregătire al personalului, credem cu tărie și în creșterea calității serviciilor medicale.

 

Ianău Adina – Denora