Cresterea competitivitati economice prin orientarea profesionala, calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul sanitar

data:29.decembrie.2010 Proiect cofinanÈ›at din Fondul Social European prin Programul OperaÈ›ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”InvesteÈ™te în oameni” FEDERATIA SANITAS…

add comment