Asociatia Mame pentru Mame inregistreaza prima victorie in recuperarea drepturilor parintilor din Romania

Mariana Câmpeanu, ministrul muncii, familiei și protecției sociale s-a întâlnit astăzi, 22 iunie 2012 cu Ana Măiță, preşedintele Asociaţiei “Mame pentru Mame” pentru a discuta soluţiile necesare îmbunătăţirii contextului legislativ în ceea ce priveşte sprijinul acordat pentru creşterea copiilor. La întâlnire a mai participat, din partea ministrului muncii, secretarul de stat Denisa Pătraşcu, iar din partea asociaţiei ”Mame pentru Mame”, directorul de comunicare, Sinziana Ioniță-Ciurez.

În cadrul întâlnirii, au fost dezbătute amendamentele la O.U.G. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, care vor fi supuse votului Parlamentului, în cel mai scurt timp posibil, cel mai important dintre acestea având ca scop revenirea indemnizatiei pentru cresterea copilului la cuantumul de 85% din salariu atat în ceea ce priveşte opţiunea pentru un concediu de creştere a copilului de 1 an, cât şi în cea de 2 ani. In ceea ce priveşte plafoanele indemnizaţiei pentru creşterea copilului, se vor menţine la nivelul actual, respectiv plafonul minimal de 600 de lei, plafonul de 1200 de lei pentru optiunea concediului de 2 ani, cât şi cel de 3400 de lei pentru optiunea concediului de 1 an.

Un alt amendament solicitat de asociatia “Mame pentru Mame” şi care a fost propus de ministerul muncii spre aprobare Parlamentului este extinderea dreptului la stimulentul de reinserţie şi la părinţii care au optat pentru concediul de 2 ani. În prezent, acest stimulent este acordat numai acelor părinţi care au optat pentru concediul de 1 an şi care se reîntorc la locul de muncă până la împlinrea de către copil a acestei vârste. Odată aprobat, amendamentul mai sus amintit va da posibilitatea ca şi părinţii care au optat pentru concediul de 2 ani să beneficieze de stimulentul de reinserție, după împlinirea de către copil a vârstei de 1 an.

În cadrul întâlnirii, s-a discutat şi necesitatea extinderii facilităţilor acordate mamelor ce se reîntorc la locul de muncă prin introducerea unui program flexibil de lucru care să permită alăptarea copilului până la vârsta de 2 ani. În prezent, această facilitate există numai pentru mamele cu copii cu vârsta până la 1 an, ceea ce împiedică multe femei care doresc să îsi alăpteze copiii pâna la minim 2 ani (conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi UNICEF) să se reîntoarcă la locul de muncă înainte de 2 ani. Ministrul muncii a precizat că va avea discuţii cu patronatele şi sindicatele în ceea ce priveşte adoptarea ei, precum şi introducerea acesteia în Strategia de Creştere a Natalităţii aflată în lucru la ministerul muncii.

Referitor la sistarea plăţii indemnizaţiei în cazul părinţilor titulari care au datorii la bugetele locale, în amendamentele propuse se regăseşte o măsură prin care doar părinţii care beneficiază de cel puţin 6 luni de indemnizaţie sau stimulent vor fi supuşi acestei verificări.

La final, asociatia “Mame pentru Mame” a propus  instituirea profesiei de Educator Natal şi introducerea sa în Codul Ocupaţiilor din România şi a solicitat urgentarea adoptării cadrului legal pentru funcţionarea şi dezvoltarea creşelor, recunoaşterea bonelor şi, în general, pentru asigurarea serviciilor de îngrijire a copiilor pe timpul zilei.