Anunt cautare partener proiect POSDRU ID 57406

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: „Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul educaţional”
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/57406
Beneficiar: INSPECTORATUL ÅžCOLAR JUDEÅ¢EAN BOTOÅžANI

ANUNT
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI, cu sediul in municipiul Botosani, str.Nicolae Iorga nr. 28, cod fiscal 3372254, in calitate de Beneficiar si Partener Principal in cadrul proiectului „ Competenta, profesionalism si dimensiune europeana prin inegrarea TIC in actul educational” numarul – ID 57406 (codul proiectului), are in derulare contractul nr. POSDRU/87/1.3/S/57406 din data de 13.09.2010 pentru Proiectul mai sus mentionat, din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programulului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Implementarea activitatilor Proiectului se face in Parteneriat (Beneficiar Inspectoratul Scolar Judetean Botosani + Partener 1 Inspectoratul Scolar Judetean Maramures + Partener 2 Casa Corpului Didactic Maramures + Partener 3 Casa Corpului Didactic Botosani + Partener 4 + Partener 5 SIVECO Romania), astfel incat toti Partenerii vor contribui alaturi de Beneficiar la implementarea in cadrul Proiectului a activitatilor, cum ar fi, dar fara a se limita la:
1. Elaborarea, acreditarea, digitizarea si multiplicarea suportului de curs;
2. Selectia, formarea si certificarea formatorilor;
3. Selectia, formarea si certificarea profesorilor din grupul tinta;
4. Planificarea si organizarea simpozionului si conferintei;
5. Elaborarea si aplicarea chestionarelor de evaluare impact, elaborarea si publicarea raportului de evaluare impact;
6. Dezvoltarea si lansarea portalului proiectului.

In vederea selectarii unui nou Partener, care sa participe la implementarea acestui Proiect, Inspectoratul Scolar Judetean Botosani, invita entitatile private sau publice interesate sa depuna o scrisoare de interes in vederea includerii acestora in procesul de selectie. Selectia Partenerului se va derula in conformitate cu Instructiunea 31/2010 emisa de AMPOSDRU.
Pentru a fi considerati eligibili, candidatii interesati trebuie sa depuna o scrisoare de interes care sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 Activitate permanenta de evaluare si monitorizare a diferitelor aspecte specifice sistemului educational din Romania;
 Alocarea de resurse umane (7) pentru implementarea proiectului :
– 1 expert in monitorizarea activitatilor de formare continua;
– 1 responsabil financiar;
– 1 expert analiza de nevoi;
– 3 experti curriculum;
– 1 expert metodologie instruire.
 Experienta indelungata in domeniul managementului proiectelor educationale;
 Prezentarea bilantului pe ultimii 3 ani (2007; 2008; 2009);
 Va contribui la cofinantarea Proiectului cu suma de 92.854 LEI.
 Are capacitatea operationala de a actiona in regiunile Nord-Est, Nord-Vest, care constituie aria de implementare a proiectului Candidatul selectat se obliga sa realizeze in cadrul proiectului urmatoarele activitati:
– Elaborarea suportului de curs – crearea curriculumului pentru modul 2 Proiectarea si implementarea curriculumului centrat pe competente si modul 3 Managementu clasei – gestionarea situatiilor de criza;
– Organizarea si desfasurarea sesiunilor de formare si certificare a formatorilor;
– Elaborarea metodologiei de organizare si desfasurare a formarii profesorilor;
– Planificarea si organizarea simpozionului si conferintei.

Candidatii interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni până vineri, între orele 10:00 -15:00, cu excepţia sărbătorilor legale, la adresa sediului Inspectoratului Scolar Judetean Botosani.

Contact:
Scrisorile de interes se pot transmite prin poştă sau direct la sediul unităţii, până în data de 29 martie 2011, la adresa :
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI
Botosani, str.Nicolae Iorga nr. 28, cod 710213

Manager proiect,
Inspector Åžcolar General,
Prof. Dr. Ada-Alexandrina Macovei