Comunicate de presa

Activități Unitate Culturală – Februarie 2012
Nr. 282/17.02.2012 – Brăila

În luna februarie 2012, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, desfășoară în cadrul proiectului “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, beneficiar Asociația Pakiv România, două activități culturale: ”Ziua Internațională a Limbii Materne” și ”Ziua Dezrobirii Romilor”, în zilele de 21 și 24 februarie 2012.
Ziua Internațională a Limbii Materne a fost proclamată în data 21 februarie de către Conferința Generală UNESCO din 17 Noiembrie 1999, cu scopul de a promova recunoașterea și utilizarea limbilor materne din lume, în special a limbilor grupurilor minoritare.
Ziua Dezrobirii Romilor marchează încheierea procesului de dezrobire a ţiganilor de pe moşiile boiereşti din data de 20 februarie 1856, cât şi adoptarea legislaţiei privitoare la aceasta, „Legiuirea pentru emanciparea tuturor țiganilor din Principatul Românesc”, promulgată de domnitorul Țării Românești, Barbu Dimitrie Știrbei.
Aceste activități culturale promovează diversitatea lingvistică și culturală a grupurilor minoritare și vor fi parte integrantă din programele organizate cu această ocazie de către Instituția Prefectului Brăila.Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Sucursala Brăila
Telefon: 0239 610 621
Web: www.cis-rom.ro
E-mail: cispersudest@yahoo.com

Mardale-Ilie Cristian
Responsabil evenimente şi conferinţe
E-mail: mardale_cristian@yahoo.comFollow us on Facebookschliessen
oeffnen