Activități culturale luna mai 2012

Brăila, 2 iunie 2012

ÃŽn luna mai 2012, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est,  a desfășurat în cadrul proiectului “Crearea ÅŸi funcÅ£ionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forÅ£ei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 – ÃŽmbunătăţirea accesului ÅŸi participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii, beneficiar AsociaÈ›ia Pakiv România, două activități  culturale: ”Sfânta Sara – protectoarea religioasă a romilor” È™i ”Ziua deportării romilor în Transnistria”.

Prima activitate culturală a marcat  începutul procesiunilor și festivităților închinate protectoarei romilor Sfânta Sara – Fecioara Neagră, organizate în fiecare an, la 24 mai în portul Les Saintes Maries de la Mer din sudul Franței.

A doua activitate culturală, comemorează 70 de ani de la decizia administrativă din 31 mai 1942, privind deportarea unui numar aproximativ de 25.000 de romi din România în Transnistria, politică de purificare etnică promovată de mareşalul Ion Antonescu care a marcat istoria poporului rom, consecințele acestui genocid fiind vizibile şi astăzi la nivelul social al comunităţilor de romi.

În acest context, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, a organizat la la sediul CISPER SE din strada Danubiului nr.4, în zilele de 25 și 31 mai 2012, prezentări de materiale informative, fotografii și filme documentare specifice evenimentelor marcate cu scopul de informare a participanților privind începuturile creștinismului european al romilor și elementele marcante ale istoriei poporului rom în spațiul românesc.

Ambele activități fac parte din programul Unității Culturale a Centrului de Incluziune Socială pentru persoanele de Etnie Romă, Regiunea Sud-Est, de promovare a culturii, tradițiilor și creației artistice a romilor.

Informaţii suplimentare:Asociaţia Pakiv România

Sucursala Brăila                  

Telefon: 0239 610 621         

Web: www.cis-rom.ro

E-mail: cispersudest@yahoo.com

 

Mardale-Ilie Cristian

Responsabil evenimente şi conferinţe

E-mail: mardale_cristian@yahoo.com