Activitate culturala -15 iunie 2012-Cisper Buc-ante

        București, 11.06.2012 

Activitate culturală

„Ziua limbii romani” 

 

          În luna septembrie 2010 a fost demarat proiectul  “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509,  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu o perioadă de implementare de 36 de luni.

      Proiectul este implementat de către Asociaţia Pakiv România, în parteneriat cu Asociaţia Amare Prhala Cluj Napoca, Asociaţia  DIVERS Târgu Mureş, Agenţia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate Bucureşti şi Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A. Atena.   

          Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă (CISPER) București-Ilfov, organizează în data de 15 iunie 2012, activitatea culturală  intitulată „Ziua limbii romani”, activitate ce se adresează copiilor romi de la Şcoala generală 145, sector 2 Buşureşti.

      Cu prilejul acestei activităţi vom încerca să informăm copiii asupra limbii şi asupra elementelor tradiţionale definitorii ale romilor.

      Scopul principal al acestui demers este creşterea nivelului de exprimare în rândul copiilor romi şi îmbogăţirea vocabularului în ceea ce priveşte limba tradiţională romani.

      Se vor împărţii fişe de vocabular tuturor celor prezenţi, fişe ce vor cuprinde o serie de cuvinte şi expresii uzuale cu traducere în limba romani.

          Momentele principale ale activităţii vor fi surprinse de către organizatori printr-o serie de fotografii ce vor fi expuse ulterior în unitatea culturală.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România                                                        CISPER București Ilfov     

Telefon: 0258/811170                                                              Responsabil PR                                  

Web: www.pakiv.ro, http://cis-rom.ro                                     Ionuţ Tîrnăcop

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com                           Telefon: 021 2400838

                                                                                                  E-mail: cisperbucurestipr@yahoo.com