318 angajati din aeroporturi si membrii asociati AAR au urmat cursuri de formare profesionala

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara nr. 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor”
Domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”
Titlul proiectului: Formare profesionala in transportul aerian: securitatea in munca si protectia mediului in utilizarea tehnologiilor moderne
Contract nr.: POSDRU/ 81 / 3.2 / S / 59569
“Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013” – “Investeste in oameni!”

La 17 luni de la debutul proiectului „Formare profesionala in transportul aerian: securitatea in munca si protectia mediului in utilizarea tehnologiilor moderne”, Asociatia Aeroporturilor din Romania, in parteneriat cu SIVECO Romania, anunta ca realizarea indicatorilor stabiliti este in grafic.

Astfel, s-au organizat 24 de sesiuni de formare furnizate angajatilor aeroporturilor si membrilor asociati AAR; au fost completate de angajatii aeroporturilor 100 de chestionare de analiza a nevoilor de formare profesionala si au avut loc trei sedinte ale Comisiei de specialitate desfasurate la Cluj, Bucuresti si Baia-Mare.

Din cei 318 cursanti absolventi ai cursurilor de formare profesionala, 182 au fost barbati si 136 femei.

Din totalul cursantilor care au participat la sesiunile desfasurate in perioada august 2011 – mai 2012, 23,27% sunt angajati ai Aeroportului din Cluj, 21,70% – angajati ai Aeroportului din Constanta, 11,95% – angajati ai Aeroportului din Sibiu, 11,32% – angajati ai Aeroportului din Bucuresti, 9,12% – angajati ai Aeroportului din Baia Mare, 5,66% – angajati ai Aeroportului din Suceava, 5,03% – angajati ai Aeroportului din Iasi, 4,09% – angajati ai Aeroportului din Craiova, 2,83% – angajati ai Aeroportului din Tulcea, 1,57% – angajati ai Aeroportului din Arad, 0,94% – angajati ai Aeroportului din Satu Mare, 0,94% – angajati ai Aeroportului din Oradea, 0,94% – angajati ai SC UTI Construction & Facility Management SA, 0,63% – angajati ai SC Menzies Aviation Romania SA.

AAR a obtinut autorizatie de la CNFPA pentru organizarea cursurilor ”Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului”, ”Agent curatenie cladiri si mijloace de transport”, ”Operator dispecer sisteme de monitorizare si pentru aparatura de control”, ”Tehnician in constructii si lucrari publice”, ”Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca”, ”Manager al sistemului de management SSM”.

Pentru cursurile ”Analist resurse umane” si ”Operator Handling”, AAR a depus documentatia pentru obtinerea autorizatiei.

Partenerul SIVECO Romania a organizat programul de initiere in competente informatice pentru 8 grupe de cursanti si a realizat 4 suporturi de curs in format multimedia inovator.

De asemenea, SIVECO Romania a dezvoltat un portal educational online www.airportaar.ro/posdru.php, de informare privind obiectivele proiectului si de diseminare a rezultatelor. Acesta a fost permanent imbunatatit, realizandu-se patru newslettere care au fost transmise persoanelor inregistrate. Astfel, traficul portalului a ajuns la 715 vizite, inregistrat la 6 aprilie 2012.

In luna februarie 2012 s-a desfasurat la sediul AAR vizita de monitorizare a OIRPOSDRU – Regiunea Nord-Vest. In urma acestei evaluari, s-a consemnat faptul ca toate operatiunile finantate se implementeaza corespunzator, potrivit conditiilor specificate in contractul de finantare.

Pentru urmarirea sustenabilitatii proiectului, s-a realizat Chestionarul de evaluare privind adaptabilitatea, flexibilitatea, actualizarea si imbunatatirea competentelor cursantilor.

Proiectul „Formare profesionala in transportul aerian: securitatea in munca si protectia mediului in utilizarea tehnologiilor moderne” se va derula pana in decembrie 2012 si este cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor, Domeniul Major de Interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU pentru ca dezvolta, perfectioneaza si certifica abilitati si competente cerute de piata muncii si asigura oportunitati sporite pentru 600 de angajati din transportul aerian.

Pentru informatii suplimentare, va rugam contactati pe:
Ramona Pojar
Mobil: +40 740 049 925
Telefon: +40 264 307515
Fax: +40 264 307593
Email: aar@airportaar.ro
www.airportaar.ro/posdru.php