București, 22.06.2012 

Activităţi culturale

„Arta şi meseria lăutarilor romi”

și „Ziua limbii romani” 

               În luna septembrie 2010 a fost demarat proiectul  “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509,  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu o perioadă de implementare de 36 de luni.

          Proiectul este implementat de către Asociaţia Pakiv România, în parteneriat cu Asociaţia Amare Prhala Cluj Napoca, Asociaţia  DIVERS Târgu Mureş, Agenţia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate Bucureşti şi Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A. Atena.   

                Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă (CISPER) București-Ilfov, a organizat în data de 7 şi respectiv 15 iunie, două activităţi culturale destinate copiilor romi de la Şcoala generală 145, sector 2 Bucuresti.

         Prima activitate s-a numit „Arta şi meseria lăutarilor romi” şi a avut ca principal obiectiv informarea opiniei publice despre arta, tradiţiile şi cultura poporului rom, evidenţiate prin muzică lăutărească, şi în acelaşi timp a urmărit o promovare a tinerelor talente din rândul copiilor romi.

          Activitatea a constat într-o prezentare de fotografii reprezentative cu şi despre marele maestru de origine romă Ion Voicu, un nume important în istoria muzicii lăutăreşti.

          A doua activitate s-a numit „Ziua limbii romani” şi a avut un obiectiv foarte bine definit şi anume acela de informa tinerii romi asupra limbii şi asupra elementelor tradiţionale definitorii ale romilor.

          S-a urmărit în special o creştere a nivelului de exprimare în rândul copiilor romi şi o îmbogăţire a vocabularului în ceea ce priveşte limba tradiţională romani.

          Toţi cei prezenţi la activitate au primit fiecare câte o fişă de vocabular cu expresii şi cuvinte uzuale în limba romani.

          Ambele activităţi au fost surprinse printr-un set de fotografii ce au fost expuse în unitatea culturală.

 

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România                                                        CISPER București Ilfov     

Telefon: 0258/811170                                                              Responsabil PR                                  

Web: www.pakiv.ro, http://cis-rom.ro                                     Ionuţ Tîrnăcop

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com                           Telefon: 021 2400838

                                                                                                  E-mail: cisperbucurestipr@yahoo.com