Conferinţa de încheiere “Femei de success în România ”

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6  „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

            Institutul Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, beneficiar al proiectului POSDRU/71/6.3/S/24567 „Pachet complex de formare antreprenorială pentru incluziunea socială a femeilor în condiţii de egalitate de şanse pe piaţa muncii”- PROWOB, are plăcerea de a vă invita la Conferinţa de încheiere “Femei de succes în România ”  care va avea loc în data de 29 iunie 2012.

            Evenimentul se va desfăşura la sediul Institutului Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Şoseaua Olteniţei, Nr. 103, sector 4, Bucureşti, sala de conferinţe, parter, începând cu ora 1600 .

          Scopul Conferinţei de încheiere “Femei de success în România ” este de a prezenta obiectivele şi rezultatele proiectului POSDRU/71/6.3/S/24567 „Pachet complex de formare antreprenorială pentru incluziunea socială a femeilor în condiţii de egalitate de şanse pe piaţa muncii”- PROWOB.

            Mai multe informaţii la telefon: 021.332.18.06, persoană de contact Gabriela Sincă sau la adresa de e-mail: gabriela.sinca@inimm.ro.