Agerpres este alături de Asociația Hermes București în sprijinirea educației

AsociaÈ›ia Hermes BucureÈ™ti mulÅ£umeÅŸte angajaÅ£ilor AgenÈ›iei NaÈ›ionale de Presă Agerpres pentru generoasa È™i valoroasa donaÈ›ie de cărÈ›i. ÃŽn demersul său…

add comment